خورشید | تابش نور بر ساختارهای اجتماعی ناعادلانه

خورشید | تابش نور بر ساختارهای اجتماعی ناعادلانه

حسین صادقی | نمایش و بیان مسئله ی کودکانِ کار آن قدر طعم تلخی دارد که بعید است بتوان واژه یا سکانسی در خور این واقعیت یافت اما به نظر می رسد پس از تماشای خورشید از مجید مجیدی می...
ادامه مطلب
مهران | درباره تعامل و مشارکت فعال کودکان

مهران | درباره تعامل و مشارکت فعال کودکان

حسین صادقی | بسیار دشوار است اگر بخواهیم در یک نوشتار چشم بر نکات درخشانی که در طول فیلم مخاطب را پای به پای اثر...
ادامه مطلب
بازیگوش‌ها| درباره مسئولیت‌پذیری و پذیرفتن اشتباه

بازیگوش‌ها| درباره مسئولیت‌پذیری و پذیرفتن اشتباه

حسین صادقی | بازیگوش ها به کارگردانی نادره ترکمانی در موقعیتی به تصویر کشیده شده است که در زندگی امروزه شهر نشینی غریب به نظر...
ادامه مطلب
والدین امانتی | فلسفه تجربه و آزمودن زیست با والدین دیگر

والدین امانتی | فلسفه تجربه و آزمودن زیست با والدین دیگر

حسین صادقی | حسین قناعت سال هاست در عرصه ی فیلم کودک و نوجوان قدم بر می دارد و به نظر می رسد که توانسته...
ادامه مطلب