بر لبه‌ پرتگاه | تقابل نیروی مثبت و منفی

بر لبه‌ پرتگاه | تقابل نیروی مثبت و منفی

مجید بدیع زاده | کارشناسی ارشد سینما با فیلمی مواجه هستیم که می‌توان آن را در زمره‌ی سینمای شاعرانه قرار داد؛ یا حداقل تلاشی برای قرار گرفتن در این نوع سینما دانست. این فیلم هم مثل دیگر فیلم‌های سی و...
ادامه مطلب
بر لبه پرتگاه | کلی‌گویی و دوری از جزئیات

بر لبه پرتگاه | کلی‌گویی و دوری از جزئیات

حدیثه کرمی | ارشد روانشناسی عمومی بر لبه پرتگاه داستان یاشار پسر نوجوانی که دلبسته‌ی اسبی شده است که پدرش را در مسابقات قبلی زمین...
ادامه مطلب