ببینید: گفت‌وگو با حامدجعفری تهیه‌کننده و کارشناس سینمای انیمیشن

ببینید: گفت‌وگو با حامدجعفری تهیه‌کننده و کارشناس سینمای انیمیشن

? در دوران کرونا یکی از تهیه‌کننده‌ها پیشنهاد کرده بود جشنواره کودک تعطیل شود و هزینه برگزاری آن به سینمای بدنه تعلق بگیرد. من آن زمان نگران چنین صحبت‌هایی بودم، چراکه این جشنواره، کور سوی امیدی است برای افرادی که...
ادامه مطلب