نام اصفهان به عنوان شهر دوستدار کودک مطرح است
دبیر جشنواره فیلم کودک در بازدید از مرکز آموزشی درمانی کودکان امام حسین (ع):

نام اصفهان به عنوان شهر دوستدار کودک مطرح است

بخشی از نشاط اجتماعی مستلزم کارهای فرهنگی است و خوشبختانه با تلاشی که مسئولان شهری اصفهان داشتند و همینطور سازمان یونسکو، چند سالی می‌شود که آوازه نام شهر اصفهان به عنوان «شهر دوستدار کودک» پیچیده و در جهان شناخته شده...
ادامه مطلب