خورشید | گنج در خورشید…

خورشید | گنج در خورشید…

مجید بدیع زاده، کارشناس ارشد سینما | «خورشید» همه چیزش به همه چیزش می‌آید… از ایده ای ناب که از ذهن خلاق نیما جاویدی تراوش شده و همکاری این جوانِ مستعد سال های اخیر سینمای ایران، با کارگردانِ کشته کار...
ادامه مطلب