محمد بحرانی: پول‌ساز‌ترین صنعت در جهان، سینمای کودک و نوجوان است

محمد بحرانی: پول‌ساز‌ترین صنعت در جهان، سینمای کودک و نوجوان است

«محمد بحرانی» گفت: پول‌ساز‌ترین صنعت در جهان، صنعت سینمای کودک و نوجوان است. در بازار فیلم‌های کودک و نوجوان در دنیا، پایان اکران عمومی، تازه اول کار در چرخه اقتصادی و مرچندایز است. به گزارش ستاد اطلا‌ع‌رسانی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های...
ادامه مطلب