مهدیه السادات محور عضو هیئت‌انتخاب هفتمین المپیاد فیلم‌سازی: نوجوانان و دانش‌آموزان ایرانی دغدغه فیلم‌سازی دارند

مهدیه السادات محور عضو هیئت‌انتخاب هفتمین المپیاد فیلم‌سازی: نوجوانان و دانش‌آموزان ایرانی دغدغه فیلم‌سازی دارند

عضو هیئت‌انتخاب بخش فیلم هفتمین المپیاد فیلم‌سازی نوجوانان ایران با بیان اینکه نوجوانان و دانش‌آموزان ایرانی دغدغه فیلم‌سازی دارند، گفت: این موضوع فراتر از چیزی بود که تصور می‌کردم. مهدیه السادات محور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه...
ادامه مطلب