خداحافظ سینما| دیده نشدن بار سنگین طبقه فرودست

خداحافظ سینما| دیده نشدن بار سنگین طبقه فرودست

مهوش خادم‌الفقرائی، دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی | انتقال هر پیامی فارغ از درست یا غلط بودن آن، نیازمند بستری مناسب و قوی است. در سینما، داستان فیلم همین بستر انتقال پیام است؛ داستان قوی، قاعده‌مند، با اوج و فرود به موقع...
ادامه مطلب