گزارش تصویری حضور علی قاسم زاده شهردار اصفهان در بیمارستان کودکان امام حسین(ع)