امید به آینده از نگاه ابراهیم فروزش

کودکان امروز با توجه به تحولات دنیا و شرایط اجتماعی، دارای آگاهی زیادتری نسبت به نسل‌های قبل از خودش است.
امروز هر کودک علاقمندی، به سهولت می‌تواند به بهترین آثار روز دنیا در حوزه سینمای کودک و نوجوان دسترسی داشته باشد. آثاری که در آنها ضمن توجه به جذابیت و کیفیت، مسائل مهمی مطرح می‌شود.
باید به نیاز مخاطب کودک و نوجوان در فیلمسازی و سایر امورات فرهنگی پاسخگو باشیم و در ساخت فیلم‌های کودک این مسائل جزو سرفصل‌ها باشد.
درباره ورود و حضور بخش خصوصی و سایر نهادهای دولتی مرتبط به فرهنگ برای تولید فیلم‌های کودک و نوجوان با اولویت تکیه بر آموزش و سرگرمی و توجه به اخلاقیات، باید به چند نکته توجه کرد؛ متاسفانه اگر بخواهیم از روند توسعه و پیشرفت سینمای کودک و نوجوان ارزیابی داشته باشیم، باید عنوان کنیم که این اروند، مستمر و رو به رشد نبوده و دلیل عمده‌اش هم عدم سرمایه‌گذاری کافی است.
در حال حاضر تولیدات کودک و نوجوان محدود شده و جای خاصی هم برای اکران این آثار نیست. سرمایه‌گذار بخش خصوصی توقع دارد، اگر در این حوزه سرمایه‌گذاری انجام می‌دهد، این سرمایه با سود اندکی برگردد و در عمل هم با این شرایط اکران، این اتفاق رخ نمی‌دهد پس سرمایه بازگشتی نخواهد داشت و اینجاست که باید با سیاست‌های حمایتی، بخش خصوصی را ترغیب به مشارکت در این حوزه کرد.
با این منطق، بخش عمده مسئله تولید و ساخت فیلم کودک و نوجوان با نهادهای دولتی که در این عرصه مسئولیت دارند (مثل بنیاد سینمایی فارابی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) مرتبط است. تا آنجائیکه اطلاع دارم، کانون پرورش فکری بودجه محدودی برای تولید فیلم بلند و انیمیشن در اختیار دارد. انیمیشن‌هایی که عمدتا کارهای درخشان و باکیفیتی هستند و با استقبال خوب مخاطب روبه رو می‌شوند. دوستان کارگردان در این  گونه کارها، واقعا در کار خود استاد، خبره و توانمند هستند و از سوی دیگر در حوزه تولید فیلم‌های بلند داستانی، کانون تلاش‌هایی را انجام می‌دهد، در حالی که با توجه به پیشینه کانون، توقع و انتظار این است که این حضور در تولید آثار کودک و نوجوان، اکران و حمایت از آثار کودکانه موثرتر و گسترده‌تر باشد. در بنیاد سینمای فارابی هم امید می‌رود با تغییر اخیر مدیریتی، گام‌های بسیار موثرتری در حوزه تولید فیلم‌های کودکان و نوجوان و سایر مسائل فرهنگی و آموزشی انجام شود.
امیدوارم سیاست‌گذاری‌های مدیریت جدید در کیفیت برگزاری جشنواره هم تاثیرگذار باشد.