ببینید: گفت‌وگو با شهرام قدیری کارگردان فیلم «آلفا و ربات نابودگر» [بخش ملی | مسابقه فیلم‌های بلند داستانی]

🔸 مضمون فیلم «آلفا و ربات نابودگر» درباره رابطه بچه‌ها با هوش مصنوعی و دانش رباتیک است. یک تیم رباتیک به نام آلفا عازم فستیوالی جهانی می‌شود. در آن فستیوال اهریمنی حضور دارد که با ربات نابودگر خود با تیم آلفا رو در رو می‌شود‌ و…

🔸کودکان و نوجوانان ایران پیشرفت قابل توجهی در علم رباتیک داشته‌اند. احساس کردم با توجه به رشد و توسعه فناوری در ایران و ارتباط قشر کودک با این مسیر، روی چنین مسئله‌ای دست بگذارم.

🔸 کودکان امروز دغدغه‌های نسل ما را ندارد. بادبادک یا تیله‌ای که از جمله دغدغه‌های ساده دوران ما بود، برای آن‌ها فاقد اهمیت است. کودکان قاب کوچکی به نام موبایل در اختیار دارند که آن‌ها را به جهان متصل می‌کند و می‌توانند دنیا را رصد کنند. در نتیجه بهتر است که با کودکان امروز همراه شویم.‌