آغاز ماراتن فیلم های کودکان و نوجوانان فردا با شعار بچه ها به سمت قله

سینماگران و فیلمسازان ایرانی و خارجی در راه اصفهان / آغاز ماراتن فیلم های کودکان و نوجوانان فردا با شعار بچه ها به سمت قله