نوبت امید، به‌وقت آرزو| تصویر، تریبون این بچه‌هاست+ فیلم

مرتضی‌علی عباس‌میرزایی از مربیان هفتمین المپیاد فیلم‌سازی نوجوانان ایران با تاکید بر اینکه باید از حداقل‌ها بیشترین بهره را برد، می‌گوید تصویر، تریبون این بچه‌هاست.