رقابت ۱۷۵ نوجوان اصفهانی برای تصاحب ۱۵ صندلی خبرنگاری

۱۷۵ داوطلب خبرنگاران نوجوان سى و دومین جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان، صبح امروز ۴ مرداد در هنرستان فضیلى با یکدیگر به رقابت پرداختند تا ۵۰ نفر به عنوان برگزیده، خود را براى رقابت در مرحله نهایى آماده کنند و در نهایت ۱۵ نفر به عنوان خبرنگار نوجوان در جشنواره حضور پیدا کنند.