رقابت ۱۷۵ نوجوان اصفهانی برای تصاحب ۱۵ صندلی خبرنگاری

175 داوطلب خبرنگاران نوجوان سى و دومین جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان، صبح امروز 4 مرداد در هنرستان فضیلى با یکدیگر به رقابت پرداختند تا 50 نفر به عنوان برگزیده، خود را براى رقابت در مرحله نهایى آماده کنند و در نهایت 15 نفر به عنوان خبرنگار نوجوان در جشنواره حضور پیدا کنند.