گزارش تصویری / مراسم استقبال از عوامل فیلم سینمایی «میان صخره‌ها»
سی و‌ چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

گزارش تصویری / مراسم استقبال از عوامل فیلم سینمایی «میان صخره‌ها»

ادامه مطلب
گزارش تصویری / جلسه نهایی پنجمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران
سی و‌ چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

گزارش تصویری / جلسه نهایی پنجمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران

ادامه مطلب
گزارش تصویری / آخرین روز کلاس‌های المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران
سی و‌ چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

گزارش تصویری / آخرین روز کلاس‌های المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران

ادامه مطلب
گزارش تصویری / نشست خبری فیلم سینمایی«تیام» در اصفهان
سی و‌ چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

گزارش تصویری / نشست خبری فیلم سینمایی«تیام» در اصفهان

ادامه مطلب
گزارش تصویری / «سینما سیار» با حضور شهردار اصفهان

گزارش تصویری / «سینما سیار» با حضور شهردار اصفهان

ادامه مطلب
گزارش تصویری / نشست خبری فیلم سینمایی «در میان صخره‌ها» در اصفهان
سی و‌ چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

گزارش تصویری / نشست خبری فیلم سینمایی «در میان صخره‌ها» در اصفهان

ادامه مطلب
گزارش تصویری / اکران فیلم برای نابینایان در جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان
سی و‌ چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

گزارش تصویری / اکران فیلم برای نابینایان در جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان

ادامه مطلب
گزارش تصویری / اکران فیلم برای ناشنوایان در جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان
سی و‌ چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

گزارش تصویری / اکران فیلم برای ناشنوایان در جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان

ادامه مطلب
گزارش تصویری / چهارمین روز سی و‌ چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان
سی و‌ چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

گزارش تصویری / چهارمین روز سی و‌ چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

ادامه مطلب
گزارش تصویری / نشست خبری فیلم سینمایی «شهر گربه‌ها»
سی و‌ چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

گزارش تصویری / نشست خبری فیلم سینمایی «شهر گربه‌ها»

ادامه مطلب
گزارش تصویری / نشست انتقال تجربه «پوران درخشنده» در المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران
سی و‌ چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

گزارش تصویری / نشست انتقال تجربه «پوران درخشنده» در المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران

ادامه مطلب