گزارش تصویری / نشست «نقش اقتباس ادبی در آثار سینمایی کودک و نوجوان»
سی و‌ چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

گزارش تصویری / نشست «نقش اقتباس ادبی در آثار سینمایی کودک و نوجوان»

ادامه مطلب
گزارش تصویری / مراسم استقبال از عوامل فیلم سینمایی«شهر گربه‌ها»
سی و‌ چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

گزارش تصویری / مراسم استقبال از عوامل فیلم سینمایی«شهر گربه‌ها»

ادامه مطلب
گزارش تصویری / نشست خبری فیلم سینمایی«بَلیط»
سی و‌ چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

گزارش تصویری / نشست خبری فیلم سینمایی«بَلیط»

ادامه مطلب
گزارش تصویری / مراسم استقبال از عوامل فیلم سینمایی«بَلیط»
سی و‌ چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

گزارش تصویری / مراسم استقبال از عوامل فیلم سینمایی«بَلیط»

ادامه مطلب
گزارش تصویری / سومین روز کلاس‌های المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران
سی و‌ چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

گزارش تصویری / سومین روز کلاس‌های المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران

ادامه مطلب
گزارش تصویری / «سینما سیار» در مناطق محروم اصفهان
سی و‌ چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

گزارش تصویری / «سینما سیار» در مناطق محروم اصفهان

ادامه مطلب
گزارش تصویری / اکران جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان در اصفهان
سی و‌ چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

گزارش تصویری / اکران جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان در اصفهان

ادامه مطلب
گزارش تصویری / نشست خبری فیلم سینمایی«پسران دریا» در اصفهان
سی و‌ چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

گزارش تصویری / نشست خبری فیلم سینمایی«پسران دریا» در اصفهان

ادامه مطلب
گزارش تصویری / جُنگ شادمانه «با ما بیا جشنواره» در جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان
سی و‌ چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

گزارش تصویری / جُنگ شادمانه «با ما بیا جشنواره» در جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان

ادامه مطلب
گزارش تصویری / برگزاری جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان در کهگیلویه و بویراحمد
سی و‌ چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

گزارش تصویری / برگزاری جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان در کهگیلویه و بویراحمد

ادامه مطلب
گزارش تصویری / برگزاری جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان در کرمانشاه
سی و‌ چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

گزارش تصویری / برگزاری جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان در کرمانشاه

ادامه مطلب