گزارش تصویری / برگزاری جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان در پردیس سینمایی ستاره باران تبریز
سی و‌ چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

گزارش تصویری / برگزاری جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان در پردیس سینمایی ستاره باران تبریز

ادامه مطلب
گزارش تصویری / برگزاری جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان در مشهد مقدس
سی و‌ چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

گزارش تصویری / برگزاری جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان در مشهد مقدس

ادامه مطلب
گزارش تصویری / برگزاری جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان در شهرستان رباط‌کریم استان تهران
سی و‌ چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

گزارش تصویری / برگزاری جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان در شهرستان رباط‌کریم استان تهران

ادامه مطلب
گزارش تصویری / حضور داوران جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان در سینما کردستان مریوان
سی و‌ چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

گزارش تصویری / حضور داوران جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان در سینما کردستان مریوان

ادامه مطلب
گزارش تصویری / برگزاری جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان در کرمان
سی و‌ چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

گزارش تصویری / برگزاری جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان در کرمان

ادامه مطلب
گزارش تصویری / سومین روز سی و‌ چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان
سی و‌ چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

گزارش تصویری / سومین روز سی و‌ چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

ادامه مطلب
گزارش تصویری / مراسم استقبال از فیلم سینمایی «پسرم رسول»
سی و‌ چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

گزارش تصویری / مراسم استقبال از فیلم سینمایی «پسرم رسول»

ادامه مطلب
گزارش تصویری / نشست خبری فیلم سینمایی «برزنگی»
سی و‌ چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

گزارش تصویری / نشست خبری فیلم سینمایی «برزنگی»

ادامه مطلب
گزارش تصویری / مصاحبه دبیر جشنواره با برنامه پرانتز باز رادیو نمایش

گزارش تصویری / مصاحبه دبیر جشنواره با برنامه پرانتز باز رادیو نمایش

ادامه مطلب
گزارش تصویری / نشست انتقال تجربه «حبیب احمدزاده» در المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران
سی و‌ چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

گزارش تصویری / نشست انتقال تجربه «حبیب احمدزاده» در المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران

ادامه مطلب
گزارش تصویری / مراسم استقبال از عوامل فیلم سینمایی «برزنگی»
سی و‌ چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان

گزارش تصویری / مراسم استقبال از عوامل فیلم سینمایی «برزنگی»

ادامه مطلب