مدیر اجرایی جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در اصفهان تاکید کرد: کودکان و نوجوانان مناطق کم برخوردار اصفهان، میهمان جشنواره سی و پنجم می‌شوند

مدیر اجرایی جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در اصفهان تاکید کرد: کودکان و نوجوانان مناطق کم برخوردار اصفهان، میهمان جشنواره سی و پنجم می‌شوند

مدیر اجرایی سی و پنجمین دوره جشنواره فیلم کودکان و نوجوان در اصفهان با تاکید بر اجرای رویدادهای محله محوری در این دوره از جشنواره، گفت: یکی از رویکردهای سی و پنجمین دوره جشنواره، توجه به کودکان و نوجوانان در...
ادامه مطلب