ببینید: گفت‌وگو با مرتضی آتش زمزم کارگردان فیلم «قهرمان من» [بخش ملی | مسابقه فیلم‌های بلند داستانی]

?«قهرمان من» درباره کروناست؛ برش‌هایی از یک مقطع تاریخی بسیار تلخ که در جهان مشترک است و همه با آن درگیر بودیم. در روزهای همه‌گیری ویروس کرونا قهرمانان زیادی را دیدم و بر اساس دغدغه‌ام، «قهرمان من» را ساختم. شرایطی در کشور وجود داشت که می‌گفتند بچه‌ها پدر و مادرها و پدربزرگ‌ها را نبینند… ما در آن شرایط رفتیم و در بیمارستان کرونایی‌ها کار کردیم.

?«قهرمان من» درباره کروناست؛ حافظه تاریخی بسیار تلخی که در جهان مشترک است و همه با آن درگیر بودیم. در روزهای همه‌گیری ویروس کرونا قهرمان‌های زیادی را دیدم و بر اساس دغدغه‌ام، «قهرمان من» را ساختم.

?فیلم «قهرمان من» به میراث فرهنگی، ادب، شعر و خانواده اهمیت می‌دهد و این خصلت‌ها را به رخ می‌کشد.

?مدیران فرهنگی و سینمایی برای پیشرفت سینمای کودک و نوجوان باید مانند پدر یک خانواده عمل کنند و از فیلمسازان مثل فرزندان خود حمایت کنند.